|

Dur Kinara Rahila / दूर किनारा राहिला

Dur Kinara Rahila / दूर किनारा राहिला दूर किनारा राहिला, बेभान वारा धावला माझी रे, माझी रे तुफानी लाटांनी दर्याच्या थाटांनी बेधुंद झाली ज़िन्दगी उदास होऊनि असा मी धावुनी केली प्रभूची बंदगी या जलधारा जीवनधारा हो माझी रे साथी रे सुखाचे, दिल्या घेतल्याचे अंती कुणी ना संगती दुःख झेलता मी, कुणी नाही कामी सारे दुरुनी…

|

Dur Dur Chalali Aaj Mazi Sawali / दूर दूर चालली आज माझी सावली

Dur Dur Chalali Aaj Mazi Sawali / दूर दूर चालली आज माझी सावली पेटलं आभाळ सारं, पेटला हा प्राण रे उठला हा जाळ आतून करपलं रान रे उजळताना जळुन गेलो राहील ना भान डोळ्यातल्या पाण्यानेही विझेना तहान दूर दूर चालली आज माझी सावली कशी सांज ही उरी गोठली उरलो, हरलो, दुःख झाले सोबती काय मी…

|

Dur Deshi Gela Baba Geli Kamavar Aai / दूरदेशी गेला बाबा, गेली कामावर आई

Dur Deshi Gela Baba Geli Kamavar Aai / दूरदेशी गेला बाबा, गेली कामावर आई दूरदेशी गेला बाबा, गेली कामावर आई नीज दाटली डोळ्यांत तरी घरी कुणी नाही कसा चिमणासा जीव, कसाबसा रमवला चार भिंतीत धावून दिसभरं दमवला आता पुरे, झोप सोन्या कुणी म्हणतच नाही नीज दाटली डोळ्यांत तरी घरी कुणी नाही कशासाठी कोण जाणे देती…

|

Dubhangun Jata Jata / दुभंगून जाता जाता मी अभंग झालो

Dubhangun Jata Jata / दुभंगून जाता जाता मी अभंग झालो दुभंगून जाता जाता मी अभंग झालो चिरा चिरा जुळला माझा आता दंग झालो सल जुनेच सलता सलता सुखावून गेले अन् हळूच गुणगुणती हे वळ न मोजलेले कशी कथा सरता सरता पूर्वरंग झालो किरण एक धरुनी हाती मी पुढे निघालो अन् असाच वणवणताना मी मला मिळालो…

|

Drushta Lagnya Joge Sare / दृष्ट लागण्याजोगे सारे, गालबोटही कुठे नसे

Drushta Lagnya Joge Sare / दृष्ट लागण्याजोगे सारे, गालबोटही कुठे नसे दृष्ट लागण्याजोगे सारे गालबोटही कुठे नसे जग दोघांचे असे रचू की स्वर्ग त्यापुढे फिका पडे स्वप्नाहून सुंदर घरटे मनाहून असेल मोठे दोघांनाही जे जे हवे ते होईल साकार येथे आनंदाची अन्‌ तृप्तीची शांत साउली इथे मिळे जुळले रे नाते अतूट घडे जन्मजन्मांची भेट घेउनिया…

|

Don Ratritil Aata Sampala / दोन रात्रीतील आता संपला वेडेपणा

Don Ratritil Aata Sampala / दोन रात्रीतील आता संपला वेडेपणा दोन रात्रीतील आता संपला वेडेपणा वेडं पांघरण्यात होता वेगळा वेडेपणा वाजली वेडी कडी अन दार हे शहाण्यापरी मोगरा माळून आला देखणा वेडेपणा उंबरा ओलांडताना धीट हे झाले धुके ही धिटाई झेलताना लाजला वेडेपणा अजून मजला कळत नाही वेडं कोणी लावले वेडं मज हा लावणारा कोणता…

|

Don Ghadicha Daav / दोन घडीचा डाव त्याला जीवन ऐसे नाव

Don Ghadicha Daav / दोन घडीचा डाव त्याला जीवन ऐसे नाव दोन घडीचा डाव त्याला जीवन ऐसे नाव जगताचे हे सुरेख अंगण खेळ खेळू या सारे आपण रंक आणखी राव, खेळू या रंक आणखी राव माळ यशाची हासत घालू हासत हासत तसेच झेलू पराजयाचे घाव, झेलू या पराजयाचे घाव मनासारखा मिळे सवंगडी खेळाला मग अवीट…

|

Dolyavarun Majhya / डोळ्यांवरून माझ्या उतरून रात्र गेली

Dolyavarun Majhya / डोळ्यांवरून माझ्या उतरून रात्र गेली डोळ्यांवरून माझ्या उतरून रात्र गेली वचने मला दिलेली विसरून रात्र गेली डोळ्यांत जन्म सारा दाटून डोह झाला अश्रूत चंद्र माझ्या विखरून रात्र गेली मी मानिले मनाशी माझेच सर्व तारे स्वप्नांत हाय माझ्या बहरून रात्र गेली English Dolyaanwarun maajhya utarun raatr geli Wachane mala dileli wisarun raatr geli…

|

Dolyat Vach Majhya / डोळ्यांत वाच माझ्या तू गीत भावनांचे

Dolyat Vach Majhya / डोळ्यांत वाच माझ्या तू गीत भावनांचे डोळ्यांत वाच माझ्या तू गीत भावनांचे सादाविना कळावे संगीत लोचनांचे मी वाचले मनी ते फुलली मनात आशा सांगावया तुला ते नाही जगात भाषा हितगुज प्रेमिकांचे हे बोल त्या मुक्यांचे हास्याविना फुटेना ओठांत शब्द काही कळले सखे तुला ते, कळले तसे मलाही दोघांस गुंतवीती म‍ऊ बंध…

|

Dolyat Sanjveli / डोळ्यात सांजवेळी आणू नकोस पाणी

Dolyat Sanjveli / डोळ्यात सांजवेळी आणू नकोस पाणी डोळ्यांत सांजवेळी आणू नकोस पाणी त्या दूरच्या दिव्यांना सांगू नको कहाणी कामात गुंतलेले असतील हात दोन्ही तेव्हा नको म्हणू तू माझी उदास गाणी वाटेवरी खुणेच्या शोधू नको फुले ती ना ठेविते फुलांची माती इथे निशाणी कळणार हाय नाही दुनिया तुला मला ही मी पापण्यांत माझ्या ही झाकिली…