|

Somnath Mahadev Lyrics – Poonam Gondaliya

Ho…mahadevHo…mahadevSomnath…somnath…somnathHe umapti he jagatnath he somnathSomnath mahadev jagat ma poom chhe tare samanTara charno ma chaude bramand he jagat pita he somnath Trishul dhari damru dhari he someshwar somnathTrishul dhari damru dhari he someshwar somnathSomnath…somnath…somnathHe umapti he jannath he somnath Ho…mahadev Mastak shobhe chanda nandi ni chhe asvariHe ganga dhar he rushbh dhvaj he jataa…

|

Mogal Na Marge Lyrics – Jignesh Barot (Jignesh Kaviraj Barot)

Ho mogalna marge hu chalyo re jyar thiHo mogalna marge hu chalyo re jyar thiAre bija marag badha khulya re tyarthi He samay kapro hato marag malto natoSamay kapro hato marag malto natoMogalna madhade hu to aayo mangalvarthi He mogalna marge hu chalyo re jyarthiAre re bija marag badha khulya re tyarthi Ho vela velani…

|

Prem Hoy To Kai Devu Lyrics – Jignesh Barot (Jignesh Kaviraj Barot)

હો ગમી જાય કોઈ તો એના વિચારો માં ના રેવુંહો હો હો ગમી જાય કોઈ તો એના વિચારો માં ના રેવુંઆખો દિવસ કોઈ ની યાદો મ ના રેવું હો યાદો માં ના રેવું વિચારો માં ના રેવુંયાદો માં ના રેવું વિચારો માં ના રેવુંપ્રેમ હોય તો કઈ દેવું શરમ માં ના રેવુંઅરે પ્રેમ હોય તો…