|

Kasho Vondho Nai – કશો વોધો નઈ

Kasho Vondho Nai verses, કશો વોધો નઈ the melody is sung by Rakesh Barot from Sur Sagar Music. The music of Kasho Vondho Nai Masti, Love track is created by Mayur Nadiya while the verses are penned by Hitesh Sobhasan, Anand Mehra.

Kasho Vondho Nai Song Lyrics

Kasho vodho nai are kasho vodho nai
Dil ni roni nekari kheldu
Kunu kadju maru baryu gai kari ne apmon
Kasho vodho nai janu kasho vodho nai
Baryu bhadryu ne rajvadu meli ne hali maru
Aene chadyu se gumon
Kasho vodho nai janu kasho vodho nai
Vato mari lagse tane re lavari
Nai male mara jevo dil mo vaat le utari
Chahe jindagi ni thai jaay kasoti
Bhale dukh ni pade hoti made na monpon
Kasho vodho nai janu kasho vodho nai
Mara vadi nekari kheladu
Kunu kadju maru baryugai kari ne apmon
Kasho vodho nai janu kasho vodho nai
Kasho vodho nai janu kasho vodho nai

Are navro na hamajti mane
Tane prem karvanu maru jse kom
Mara haiye ne hothe taruj se nom
Pan aenu tane chhe cho bhon
Kasho vodho nai haru kasho vodho nai
Gom ma kadhi mari aabru
Mara dil ma padyu gabru
Duniya mare chhe ton
Kasho vodho nai janu kasho vodho nai
Dil ni roni nekari kheldu
Kunu kadju maru baryu gai kari ne apmon
Kasho vodho nai janu kasho vodho nai
Kasho vodho nai bhale kasho vodho nai

Taravina ni kaari bhamar rato
Ame tara o ghani ne kadhshu
Divaso nijo vaato karu to
Ame gomna jope jai hegshu
Kasho vodho nai janu kasho vodho nai
Bhale ne buru thay maru
Pan haru thay taru pura thay tara arman
Kasho vodho nai janu kasho vodho nai
Mara vari nekari kheladu
Kunu kadju maru baryu gai kari ne apmon
Kasho vodho nai janu kasho vodho nai
Kasho vodho nai bhale kasho vodho nai
Kasho vodho nai janu kasho vodho nai
Kasho vodho nai janu kasho vodho nai
Kasho vodho nai janu kasho vodho nai

કશો વોધો નઈ Lyrics In Gujarati

કશો વોંધો નઈ અરે કશો વોંધો નઈ
દિલ ની રોણી નેકળી ખેલાળું
કુણું કાળજું મારી બાળ્યું ગઈ કરી ને અપમોન
કશો વોંધો નઈ જાનુ કશો વોંધો નઈ
બર્યું ભાદર્યું ને રજવાડું મેલી ને હાલી મારું
એને ચડ્યું સે ગુમોન
કશો વોંધો નઈ જાનુ કશો વોંધો નઈ
વાતો મારી લાગશે તને રે લવારી
નઈ મળે મારા જેવો દિલ મોં વાત લે ઊતારી
ચાહે જિંદગી ની થઇ જાય કસોટી
ભલે દુઃખ ની પડે હોટી મળે ના મૌનપોણ
કશો વોંધો નઈ જાનુ કશો વોંધો નઈ
મારા વાળી નેકળી ખેલાળું
કુણું કાળજું મારી બાળ્યું ગઈ કરી ને અપમોન
કશો વોંધો નઈ જાનુ કશો વોંધો નઈ
કશો વોંધો નઈ જાનુ કશો વોંધો નઈ

અરે નવરો ના હમજતી મને
તને પ્રેમ કરવાનું મારું સે કોમ
મારા હૈયે ને હોઠે તારું જસે નોમ
પણ એનું તને છે ચો ભોન
કશો વોંધો નઈ હારું કશો વોંધો નઈ
ગોમ માં કાઢી મારી આબરૂ
મારા દિલ મા પાડ્યું ગાબરૂ
દુનિયા મારે છે ટોન
કશો વોંધો નઈ જાનુ કશો વોંધો નઈ
દિલ ની રોણી નેકળી ખેલાળું
કુણું કાળજું મારી બાળ્યું ગઈ કરી ને અપમોન
કશો વોંધો નઈ જાનુ કશો વોંધો નઈ
કશો વોંધો નઈ ભલે કશો વોંધો નઈ

તારાવિના ની કારી ભમર રાતો
અમે તારા ઓ ગણી ને કાઢશું
દિવસો નીજો વાતો કરું તો
અમે ગોમના જોંપે જઈ બેહશું
કશો વોંધો નઈ જાનુ કશો વોંધો નઈ
ભલે ને બૂરું થાય મારું
પણ હારું થાય તારું પુરા થાય તારા અરમાન
કશો વોંધો નઈ જાનુ કશો વોંધો નઈ
મારા વાળી નેકળી ખેલાળું
કુણું કાળજું મારું બાળ્યું ગઈ કરી ને અપમોન
કશો વોંધો નઈ જાનુ કશો વોંધો નઈ
કશો વોંધો નઈ ભલે કશો વોંધો નઈ
કશો વોંધો નઈ જાનુ કશો વોંધો નઈ
કશો વોંધો નઈ જાનુ કશો વોંધો નઈ
કશો વોંધો નઈ જાનુ કશો વોંધો નઈ

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *