|

Gamdu Kem Gamtu Nathi – ગામડું કેમ ગમતું નથી

Gamdu Kem Gamtu Nathi verses, ગામડું કેમ ગમતું નથી the melody is sung by Rahul Aanjana from RDC Gujarati. The music of Gamdu Kem Gamtu Nathi Love track is created by Jitu Prajapati while the verses are penned by Rahul Rayka, Dhaval Motan.

Gamdu Kem Gamtu Nathi Song Lyrics

Shokhila shokh tame bahu karoso
Aakho di fashion mo tame faroso
Sokhila sokh tane bahu karoso
Aakho di fashion mo tame faroso
Gommo uchharin moto thayo
Saher mo jaine chheto thayo
Gommo uchharin moto thayo
Saher mo jaine chheto thayo
Ali have cham gomadu gamtu nathi
Haay hello tame keto thayo
Seri chhodi society gayo
Haay hello tane keto thayo
Seri chhordi society gayo
Ali have tan gomadu gamtu nathi
Gommo uchharin moto thayo
Saher mo jaine chheto thayo
Gommo uchharin moto thayo
Saher mo jaine chheto thayo
Ali have cham gomadu gamtu nathi
Ali have cham gomadu gamtu nathi tane

Ek thi baar hudi bhanya tame gommo
College mo jaine faro tame fom mo
Gomda ni bhasha mo hamjavu hon mo
Kai re vaat na chho abhimon mo
Gomda ni boli ame to desi
Saher ma jaine baku thayo re videsi
It pit english bolto thayo
Fecebook mo photo melto thayo
It pit english bolto thayo
Whatsapp mo vato karto thayo
Ali ae mate gomdu gamtu nathi tane
Gom mo uchharin moto thayo
Saher mo jaine chheto thayo
Gom mo uchharin moto thayo
Saher mo jaine chheto thayo
Ali have tan gomadu gamtu nathi
Ali baku tan gomadu gamtu nathi

Saher ni kamoni saher mo hamoni
Prem ni vato tane na hamjoni
Gom chhodi gaya maya na meloni
Tane banavvi chhe rudiya ni roni
Na karo takraar karile pyaar
Tara vina tadpese varsho thi yaar
Piza ne bargar khato thayo
Bajri no rotalo bhuli gayo
Piza ne bargar khato thayo
Bajri no rotalo bhuli gayo
Ali ae mate gomadu gamtu nathi tane
Gommo uchharin moto thayo
Saher mo jaine chheto thayo
Gom mo uchharin moto thayo
Saher mo jaine chheto thayo
Ali have kem gomadu gamtu nathi
Ali have kem gomadu gamtu nathi
Ali have kem gomadu gamtu nathi tane
Shokhila shokh tane bahu karoso
Aakho di fashion mo tame faroso
Sokhila sokh tane bahu karoso
Aakho di fashion mo tame faroso

ગામડું કેમ ગમતું નથી Lyrics In Gujarati

શોખીલા શોખ તમે બહુ કરોશો
આખો દી ફેશન મોં તમે ફરોશો
શોખીલા શોખ તમે બહુ કરોશો
આખો દી ફેશન મોં તમે ફરોશો
ગોમમોં ઉછરિન મોટો થયો
શહેર મોં જઈને છેટો થયો
ગોમમોં ઉછરિન મોટો થયો
શહેર મોં જઈને છેટો થયો
અલી..હવે ચમ ગોમડું ગમતું નથી
હાય હેલો તમે કેતો થયો
શેરી છોડી સોસાયટી ગયો
હાય હેલો તમે કેતો થયો
શેરી છોડી સોસાયટી ગયો
અલી..હવે તન ગોમડું ગમતું નથી
ગોમમોં ઉછરિન મોટો થયો
શહેર મોં જઈને છેટો થયો
ગોમમોં ઉછરિન મોટો થયો
શહેર મોં જઈને છેટો થયો
અલી..હવે ચમ ગોમડું ગમતું નથી
અલી..હવે ચમ ગોમડું ગમતું નથી

એક થી બાર હુંદી ભણ્યા તમે ગોમમો
કોલેજ મોં જઈને ફરો તમે ફોમ મોં
ગોમડા ની ભાષા મોં હમજાવું હોન મોં
કઈ રે વાતના છો અભિમોન મોં
ગોમડા ની બોલી અમે તો દેશી
શહેર માં જઈને બકુ થયો રે વિદેશી
ઈટ પીટ ઇંગલિશ બોલતો થયો
ફેસબૂક મોં ફોટો મેલતો થયો
ઈટ પીટ ઇંગલિશ બોલતો થયો
વહાર્ટસપ મોં વાતો કરતો થયો
અલી..એ માટે ગોમડું ગમતું નથી તને
ગોમમોં ઉછરિન મોટો થયો
શહેર મોં જઈને છેટો થયો
ગોમમોં ઉછરિન મોટો થયો
શહેર મોં જઈને છેટો થયો
અલી..હવે તન ગોમડું ગમતું નથી
અલી..બકુ તન ગોમડું ગમતું નથી

શહેર ની કર્મોની શહેર મોં હમોની
પ્રેમ ની વાતો તને ના હમજોની
ગોમ છોડી ગયા માયા ના મેલોની
તને બનાવવી છે રૂદિયા ની રાણી
ના કરો તકરાર કરીલે પ્યાર
તારા વિના તડપેસે વર્ષો થી યાર
પીઝા ને બર્ગર ખાતો થયો
બાજરી નો રોટલો ભૂલી ગયો
પીઝા ને બર્ગર ખાતો થયો
બાજરી નો રોટલો ભૂલી ગયો
અલી..એ માટે ગોમડું ગમતું નથી તને
ગોમમોં ઉછરિન મોટો થયો
શહેર મોં જઈને છેટો થયો
ગોમમોં ઉછરિન મોટો થયો
શહેર મોં જઈને છેટો થયો
અલી..હવે કેમ ગોમડું ગમતું નથી
અલી..હવે કેમ ગોમડું ગમતું નથી
અલી..હવે કેમ ગોમડું ગમતું નથી તને
શોખીલા શોખ તમે બહુ કરોશો
આખો દી ફેશન મોં તમે ફરોશો
શોખીલા શોખ તમે બહુ કરોશો
આખો દી ફેશન મોં તમે ફરોશો

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *