|

Prabhu Ne Padi Khot Lai Lidho Maro Dost – પ્રભુ ને પડી ખોટ લઇ લીધો મારો દોસ્ત

પ્રભુ ને પડી ખોટ લઇ લીધો મારો દોસ્ત | PRABHU NE PADI KHOT LAI LIDHO MARO DOST LYRICS IN GUJARATI: The melody is sung by Dev Pagli under Gangani Music label. “PRABHU NE PADI KHOT LAI LIDHO MARO DOST” Gujarati melody was created by Rahul (Ravi – Rahul), Ravi (Ravi – Rahul), with verses written by Sandip Talpada, Darshan Baazigar. The music video of this Friendship melody stars Devpagli, Riya Mehta, Darshan Joshi.

પ્રભુ ને પડી ખોટ લઇ લીધો મારો દોસ્ત Lyrics In Gujarati

આજા તું આજા તું લૌટ કે આજા
આજા તું આજા તું લૌટ કે આજા
આજા તું આજા રે લૌટ કે આજા
આજા તું આજા રે લૌટ કે તું આજા

જૂઠી તારી દોસ્તી ને જૂઠો મારો યાર
જૂઠી તારી દોસ્તી ને જૂઠો મારો યાર
એકલો મેલી જાય મને મજધાર
જૂઠી તારી દોસ્તી ને જૂઠો મારો યાર
એકલો મેલી જાય મને મજધાર
પ્રભુ ને પડી ખોટ લઇ લીધો મારો દોસ્ત
પ્રભુ ને પડી ખોટ લઇ લીધો મારો દોસ્ત
જૂઠી તારી દોસ્તી ને જૂઠો મારો યાર
એકલો મેલી જાય મને મજધાર
પ્રભુ ને પડી ખોટ લઇ લીધો મારો દોસ્ત
પ્રભુ ને પડી ખોટ લઇ લીધો મારો દોસ્ત

દીવો લઇ શોધું તારા જેવો નહિ મળે
ભાઈ જેવો ભાઈબંધ પાછો નહિ મળે
યાદ તને કરી મારો જીવડો બળે
તારી રે યાદો સાથે જીવું રે હવે
બોલાવું બોલતો નથી કેમ મારા યાર
બોલાવું બોલતો નથી કેમ મારા યાર
તારા વિના ગમતું નથી મને રે લગાર
પ્રભુ ને પડી ખોટ લઇ લીધો મારો દોસ્ત
પ્રભુ ને પડી ખોટ લઇ લીધો મારો દોસ્ત
જૂઠી તારી દોસ્તી ને જૂઠો મારો યાર
એકલો મેલી જાય મને મજધાર

જીગર નો ટુકડો ચાંદ થઇ ને રે ચમકે
એકલો મેલી ગયા તમે રે મને
એક સહારો દોસ્ત તમારો હતો
તમારા વિના હું અધૂરો રહ્યો
મારો જીવ લઈલે કાંતો દૈદે મારો યાર
મારો જીવ લઈલે કાંતો દૈદે મારો યાર
રોઈ રોઈ કહું છું મારા રે ભગવાન
પ્રભુ ને પડી ખોટ લઇ લીધો મારો દોસ્ત
પ્રભુ ને પડી ખોટ લઇ લીધો મારો દોસ્ત
જૂઠી તારી દોસ્તી ને જૂઠો મારો યાર
એકલો મેલી જાય મને મજધાર
પ્રભુ ને પડી ખોટ લઇ લીધો મારો દોસ્ત
પ્રભુ ને પડી ખોટ લઇ લીધો મારો દોસ્ત
પ્રભુ ને પડી ખોટ લઇ લીધો મારો દોસ્ત
પ્રભુ ને પડી ખોટ લઇ લીધો મારો દોસ્ત

Prabhu Ne Padi Khot Lai Lidho Maro Dost Song Lyrics

Aaja tu aaja tu laut ke aaja
Aaja tu aaja tu laut ke aaja
Aaja tu aaja re laut ke aaja
Aaja tu aaja re laut tu aaja

Juthi tari dosti ne jutho maro yaar
Juthi tari dosti ne jutho maro yaar
Aeklo meli jaay mane majhdhaar
Juthi tari dosti ne jutho maro yaar
Aeklo meli jaay mane majhdhaar
Prabhu ne padi khot lai lidho maro dost
Prabhu ne padi khot lai lidho maro dost
Juthi tari dosti ne jutho maro yaar
Aeklo meli jaay mane majhdhaar
Prabhu ne padi khot lai lidho maro dost
Prabhu ne padi khot lai lidho maro dost

Divo lai shodhu tara jevo nahi made
Bhai jevo bhaibandh pacho nahi made
Yaad tane kari maro jivado bade
Tari re yado sathe jivvu re have
Bolavu bolto nathi kem mara yaar
Bolavu bolto nathi kem mara yaar
Tara vina gamtu nathi mane re lagar
Prabhu ne padi khot lai lidho maro dost
Prabhu ne padi khot lai lidho maro dost
Juthi tari dosti ne jutho maro yaar
Aeklo meli jaay mane majhdhaar

Jigar no tukdo chand thai ne re chamke
Aeklo meli gaya tame re mane
Ek saharo dost tamaro hato
Tamara vina hu adhuro rahyo
Maro jiv laile kaato daide maro yaar
Maro jiv laile kaato daide maro yaar
Roi roi kahu chhu mara re bhagwan
Prabhu ne padi khot lai lidho maro dost
Prabhu ne padi khot lai lidho maro dost
Juthi tari dosti ne jutho maro yaar
Aeklo meli jaay mane majhdhaar
Prabhu ne padi khot lai lidho maro dost
Prabhu ne padi khot lai lidho maro dost
Prabhu ne padi khot lai lidho maro dost
Prabhu ne padi khot lai lidho maro dost

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *