|

Tuch Khara Aadhar / तूच खरा आधार देवा तूच खरा आधार


Tuch Khara Aadhar / तूच खरा आधार देवा तूच खरा आधार

तूच खरा आधार देवा तूच खरा आधार 
तुझ्या कृपेची, तुझ्या दयेची, किमया अपरंपार 

भयाण सुटता वादळवारा, तुझ्या कृपेने दिसे किनारा 
हाकारून ही जीवननौका, तूच नेशील पार 

हृदयी भडकता दाहक ज्वाला, तूच शमविसी आग दयाळा 
तुझ्या दयेची मेघमालिका वर्षवी अमृतधार 

English

Tuch khara adhaar dewa tuch khara adhaar 
Tujhya kripechi, tujhya dayechi, kimaya aparnpaar 

Bhayaan sutata waadalawaara, tujhya kripene dise kinaara 
Haakaarun hi jiwananauka, tuch neshil paar 

Hridayi bhadakata daahak jwaala, tuch shamawisi ag dayaala 
Tujhya dayechi meghamaalika warshawi amritadhaar 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *