|

Pratham Tula Vandito / प्रथम तुला वंदितो कृपाळा, गजानना, गणराया


Pratham Tula Vandito / प्रथम तुला वंदितो कृपाळा, गजानना, गणराया

प्रथम तुला वंदितो कृपाळा
गजानना, गणराया 

विघ्नविनाशक, गुणीजन पालक
दुरित तिमिर हारका
सुखकारक तू दुःख विदारक
तूच तुझ्यासारखा
वक्रतुंड ब्रम्हांडनायका
विनायका प्रभूराया

सिद्धि विनायक तूच अनंता
शिवात्मजा मंगला
सिंदूरवदना विद्याधिशा
गणाधिपा वत्सला
तुच ईश्वरा साह्य करावे
हा भवसिंधू तराया 

गजवदना तव रुप मनोहर
शुक्लांबर शिवसुता
चिन्तामणी तू अष्टविनायक
सकलांची देवता
रिद्धि सिद्धीच्या वरा दयाळा 
देई कृपेची छाया

English

Pratham tula wndito kripaala
Gajaanana, ganaraaya 

Wighnawinaashak, gunijan paalak
Durit timir haaraka
Sukhakaarak tu duhkh widaarak
Tuch tujhyaasaarakha
Wakratund bramhaandanaayaka
Winaayaka prabhuraaya

Siddhi winaayak tuch annta
Shiwaatmaja mngala
Sindurawadana widyaadhisha
Ganaadhipa watsala
Tuch ishwara saahy karaawe
Ha bhawasindhu taraaya 

Gajawadana taw rup manohar
Shuklaanbar shiwasuta
Chintaamani tu ashtawinaayak
Sakalaanchi dewata
Riddhi siddhichya wara dayaala 
Dei kripechi chhaaya

   

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *