|

Patras Karan Ki / पत्रास कारण की


Patras Karan Ki / पत्रास कारण की

पत्रास कारण की बोलायची हिम्मत न्हाई
पावसाची वाट बघण्या आता काही गंमत न्हाई

माफ कर पारू मला, न्हाई केल्या पाटल्या
मोत्यावानी पीकाला गं न्हाई कवड्या भेटल्या
चार बुकं शिक असं कसं सांगु पोरा
गहाण ठेवत्यात बापाला का विचार कोणा सावकारा
गुरांच्या बाजारी हिथं माणसा मोल नाही
मी नाही बोललो पण पोरा तू तरी बोल काही

ढवळ्या पवळ्या माफी द्यावी तुम्हा लय पिळुन घेतलं
पण कोरड्या जमीनीनं सारं पिकं गिळुन घेतलं
न्हाई लेकरा भाकर, न्हाई गुरा चारा
टिपूस न्हाई आभाळात, गावंच्या डोळा धारा
कर्जापायी भटकून शिरपा ग्येला लटकून
दारुपायी गेला असं लिवलं त्यांनी हटकून
गडी व्हता म्हराठी पन राजाला किंमत नाही

आई तुझ्या खोकल्याचा घुमतो आवाज कानी
न्हाई मला जमलं गं तुझं साधं औषधपाणी
मैलोमैल हिथं कुठं दवाखाना न्हाई
रोगर मात्र सहजासहजी कुटं बी गावतंय आई
शेतात न्हाई कामंच ते, जीव द्याया आलं कामी
माजं अन्‌ सरकारचं ओजं आता व्हईल कमी
मरता मरता कळलं हिथं शेतकर्‍या किंमत न्हाई

English

Patraas kaaran ki bolaayachi himmat nhaai
Paawasaachi waat baghanya ata kaahi gnmat nhaai

Maaf kar paaru mala, nhaai kelya paatalya
Motyaawaani pikaala gn nhaai kawadya bhetalya
Chaar bukn shik asn kasn saangu pora
Gahaan thhewatyaat baapaala ka wichaar kona saawakaara
Guraanchya baajaari hithn maanasa mol naahi
Mi naahi bolalo pan pora tu tari bol kaahi

Dhawalya pawalya maafi dyaawi tumha lay pilun ghetaln
Pan koradya jamininn saarn pikn gilun ghetaln
Nhaai lekara bhaakar, nhaai gura chaara
Tipus nhaai abhaalaat, gaawnchya dola dhaara
Karjaapaayi bhatakun shirapa gyela latakun
Daarupaayi gela asn liwaln tyaanni hatakun
Gadi whata mharaathhi pan raajaala kinmat naahi

Ai tujhya khokalyaacha ghumato awaaj kaani
Nhaai mala jamaln gn tujhn saadhn aushadhapaani
Mailomail hithn kuthhn dawaakhaana nhaai
Rogar maatr sahajaasahaji kutn bi gaawatny ai
Shetaat nhaai kaamnch te, jiw dyaaya aln kaami
Maajn an‌ sarakaarachn ojn ata whil kami
Marata marata kalaln hithn shetakar‍aya kinmat nhaai

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *