|

Khel Mandala / खेळ मांडला


Khel Mandala / खेळ मांडला

तुझ्या पायरीशी कुनी सान थोर न्हाई
साद सुन्या काळजाची तुझ्या कानी जाई
तरी देवा सरं ना ह्यो भोग कशापायी
हरवली वाट दिशा अंधारल्या दाही
ववाळुनी उधळतो जीव मायबापा
वनवा ह्यो उरी पेटला, खेळ मांडला

सांडली गा रीतभात घेतला वसा तुझा
तूच वाट दाखीव गा खेळ मांडला
दावी देवा पैलपार पाठीशी तू र्‍हा हुबा
ह्यो तुझ्याच उंबर्‍यात, खेळ मांडला

उसवलं गनगोत सारं आधार कुनाचा न्हाई
भेगाळल्या भुईपरी जीणं अंगार जीवाला जाळी
बळ दे झुंजायाला किरपेची ढाल दे
इनविती पंचप्रान जिव्हारात ताल दे
करपलं रान देवा, जळलं शिवार
तरी न्हाई धीर सांडला, खेळ मांडला

English

Tujhya paayarishi kuni saan thor nhaai
Saad sunya kaalajaachi tujhya kaani jaai
Tari dewa sarn na hyo bhog kashaapaayi
Harawali waat disha andhaaralya daahi
Wawaaluni udhalato jiw maayabaapa
Wanawa hyo uri petala, khel maandala

Saandali ga ritabhaat ghetala wasa tujha
Tuch waat daakhiw ga khel maandala
Daawi dewa pailapaar paathhishi tu r‍aha huba
Hyo tujhyaach unbar‍ayaat, khel maandala

Usawaln ganagot saarn adhaar kunaacha nhaai
Bhegaalalya bhuipari jinn angaar jiwaala jaali
Bal de jhunjaayaala kirapechi dhaal de
Inawiti pnchapraan jiwhaaraat taal de
Karapaln raan dewa, jalaln shiwaar
Tari nhaai dhir saandala, khel maandala

 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *