|

Attaracha Phaya Tumhi / अत्तराचा फाया तुम्ही मला आणा राया


Attaracha Phaya Tumhi / अत्तराचा फाया तुम्ही मला आणा राया

अत्तराचा फाया तुम्ही मला आणा राया 

विरहाचे ऊन बाई 
देह तापवून जाई 
धरा तुम्ही माझ्यावरी चंदनाची छाया

नाही आग नाही धग 
परी होई तगमग 
विस्तवाशिवाय पेटे कापराची काया 

सुगंधाने झाले धुंद 
जीव झाला ग बेबंद 
देहभान मी विसरावे अशी करा माया 

English

Attaraacha faaya tumhi mala ana raaya 

Wirahaache un baai 
Deh taapawun jaai 
Dhara tumhi maajhyaawari chndanaachi chhaaya

Naahi ag naahi dhag 
Pari hoi tagamag 
Wistawaashiwaay pete kaaparaachi kaaya 

Sugndhaane jhaale dhund 
Jiw jhaala g bebnd 
Dehabhaan mi wisaraawe ashi kara maaya 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *